Лагард: Знаем, че не сме приключили

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

13:45 | 3 февруари 2023
Преводач: Силвия Грозева


Когато имаме съответствие – съответствие с комуникацията от декември и всякаква моя комуникация след това – то напълно отговаря на мнението, че днес сме постигнали много широк консенсус. За повишение от 50 базисни пункта този път и се предполага през март повишението да е пак 50.

Ще кажете, да, ама какво става после? Ще означава ли, че сте стигнали пика?

Не. Не, не, не.

Знаем, че имаме да наваксваме. Знаем, че не сме приключили.

Ние казваме, че сме като получим прогнозите, ще трябва да направим оценка какви лихви, на какви нива и с какви темпове ще са нужни, за да направим двете неща, които според мен са основни.

Първото е значително повишение до рестриктивни нива.

И второто, да останем на тези нива достатъчно дълго, за да се уверим, че с тези лихви ще постигнем целта си от 2% средносрочна инфлация. Това е поставената цел и тя изпълнява мандата ни.

Това бяха нещата, които обсъждахме.

Трябва да ви кажа, че имаше общо съгласие, че повишението с 50 базисни пункта този път и 50-те базисни пункта повишение през март са основателни заради инфлационния натиск, особено за март. Този натиск, знаем, че ще продължи.

Имаше дискусия, а не пълно единодушие и това е начинът, по който ние общуваме. Но по цялото решение за монетарната политика, което отразява дискусиите ни и решенията ни, имаше много, много широк консенсус.