Домбровскис: ЕС търси споразумение за свободна търговия за важните минерали

Валдис Домбровскис, комисар по икономика и търговия в ЕК

13:00 | 23 януари 2023
Преводач: Петя Кушева

Водихте разговори с американския министър на търговията Катрин Тай. Успяхте ли да издействате допълнителни отстъпки от американците за операциите на европейските компании в САЩ, във връзка със Закона за намаляване на инфлацията?

Добро утро! Действително във вторник проведохме дискусии с американския търговски представител Катрин Тай, която бе тук, в Брюксел по повод Закона за намаляване на инфлацията и други въпроси.

Бих казал, че имаме някои позитивни резултати във връзка със Закона за намаляване на инфлацията относно данъчните облекчения за чисти превозни средства. Но очевидно трябва да се свърши още работа по другите елементи в този закон, като субсидии за чистите превозни средства, батерии, важни минерали и т.н.

Има някои отстъпки от американска страна, но трябва да видим, че реално са станали решения. Някои от делегираните актове се подготвят за март. Трябва да използваме това време, за да сме сигурни, че притесненията на ЕС са разрешени.

Добре, значи часовникът тиктака. Постигнали сте напредък по въпроса за данъчните облекчения за електрическите автомобили. Споменахте за техните батерии. Субсидиите в Закона за намаляване на инфлацията са доста значителни по веригата за доставки. Какви промени очаквате от американците конкретно относно батериите?

Първо трябва да видим какъв е списъка с компоненти за батериите, за които се прилага дискриминация в субсидиите по силата на Закона за намаляване на инфлацията. Трябва да намерим решения относно споразумение за свободна търговия с ЕС за важните минерали. Има няколко начина, по които може да се разреши този въпрос. Както казах има някои отстъпки от американска страна, но трябва да сме сигурни, че те ще произведат конкретни резултати. Продължаваме с преговорите на различни нива с администрацията на Байдън и нашата специална работна група също продължава да работи.