Хосе Мануел Кампа Фернандес: Банковият сектор е стабилен, капиталовата адекватност висока

Хосе Мануел Кампа Фернандес, председател на Европейския банков орган

19:14 | 7 декември 2022
Преводач: Мария Попова

Като цяло, секторът изглежда доста стабилен. Могат ли да си позволят обратно изкупуване и дивиденти?

Както казахте, банковият сектор е много стабилен, капиталовата адекватност е висока, съотношението на капитала от първи ред е 50%, а то се поддържа високо през последните 2-3 години. Това е добра стартова позиция, но разбира се, макроикономическата прогноза е доста несигурна. Ние казваме на банките да бъдат предпазливи, да са благоразумни в прогнозите си и да си подсигурят адекватни капиталови траектории, защото прогнозите са едни от най-лошите, които имаме от години насам.

Вие смятате, че те трябва да са малко по-консервативни. Бихте ли разчитали на това, че ще се въздържат от обратни изкупувания и дивиденти предвид евентуалните очаквания за рецесия?

Ние искаме те да са консервативни, но ключов момент тук е дискусията по дивидентите, която всеки вътрешен надзор  трябва да проведе в своята банка. Защото като цяло нивата са добри, провизиите са ниски и мислим, че те вероятно ще се повишат с напредването на забавянето в икономиката, така че банките трябва да са сигурни, че ще преминат този период и ще са в адекватна форма. Така че, дискусията трябва да е напълно откровена.

Кой е най-големият риск? Дали той не е извън финансовите пазари? Говорим за сенчесто банкиране, за няколко валутни суапа, за които писахме. Могат ли те да повлияят на банките?

Финансовите притеснения са значителни именно заради това – извънбанковото финансово посредничество. Факт е, че има ръст на тази дейност през последните години заради средата с много висока ликвидност, която се отдръпна от банките. До момента няма завръщане към банките, това още не е факт и е източник на притеснения.