Важно е финансовата система на Германия да стане стабилна: Бух, част 4

Клаудия Бух, вице-президент на Bundesbank

23:02 | 30 ноември 2022
Обновен: 23:16 | 30 ноември 2022
Преводач: Петя Кушева

Ще ви попитам и за банковото регулиране. Банкитеимат срок до февруари, за да изградят антицикличните си капиталови буфери. Някои от тях твърдят, че сега с вероятната рецесия това е проциклично действие. В кой момент регулаторите ще трябва да погледнат отново и може би да освободят тези буфери, за да подкрепят кредитирането?

Да. Нека първо обясня защо беше взето това решение от страна на надзорния съвет в Германия да се увеличат антицикличния буфер. Решението беше взето през януари тази година. Причината за това беше, че виждаме, че макроикономическите рискове във финансовия сектор нарастват, като го правят уязвим към тези рискове. Затова смятам, че това беше много добро решение и ние винаги сме подкрепяли да се проследява и този антицикличен капиталов буфер. Съществува и буфер за системен риск, за справяне с рисковете на пазарите на недвижими имоти, за което говорихме. Името е антицикличен капиталов буфер, което може да звучи така, сякаш се повишава или намалява в съответствие с бизнес цикъла. Но всъщност това, което има значение, е финансовият цикъл. Именно от тук произлиза терминът цикличност. И тук трябва да кажем, че кредитът се увеличава през тази година и не виждаме обръщане на финансовия цикъл и в този смисъл смятаме, че буферът все още е добре обоснован. Имаме нужда от устойчивост на системата и не виждаме никакви негативни странични ефекти. Растежът на кредитите ще се забави поради антицикличния капиталов буфер. Не виждаме, че финансовите условия се влошават заради буфера. Не виждаме банките да ограничават кредитирането, защото балансите им ги ограничават. Всъщност именно финансовата система се справя доста добре с това. Ето защо смятам, че буферът трябва да бъде въведен. Нуждаем се от устойчивост на системата.

Ако може да Ви задам още един въпрос относно икономическите перспективи. Говорихме за риска от рецесия. Ако разгледате някои от последните показатели, рисковете изглежда малко намаляват. Настроението става малко по-добро. Съвпада ли това с Вашето мнение за германската икономика или смятате, че е твърде рано да ставаме по-оптимистични?

Нашите икономисти току-що публикуваха своята прогноза за оценката на настоящата ситуация и те виждат повишен риск от рецесия тази зима. Ако погледнете консенсусната прогноза, тази на правителството, на Съвета на икономическите експерти, на МВФ, те смятат, че ще има слаба рецесия през следващата година. Това е наистина вероятния резултат.

Това, което ни притеснява е, че разбира се, не само основният сценарий, но трябва да разгледаме и най-лошите неблагоприятни сценарии и да се опитаме да разберем как финансовата система би се справила с такава ситуация. В доклада, разглеждаме тежък неблагоприятен сценарий за енергийните пазари. Това не е защото смятаме, че то е вероятният резултат, а защото трябва да разберем как финансовата система би се справила с такъв сценарий. Това е причината, поради която смятаме, че буферите са важни, защото ако се реализира такъв неблагоприятен сценарий, наистина се нуждаем от буфери. Банките трябва да използват буферите, така че да продължат да предоставят кредити на реалната икономика и да не влошават неблагоприятния сценарий. Това би било наистина най-лошият резултат, ако имаме влошаване на ситуацията заради банков сектор, който не е достатъчно устойчив.