Тай: Митата с Китай остават в сила

Катрин Тай, търговски министър на САЩ

15:00 | 15 ноември 2022
Преводач: Петя Кушева

Търговията сякаш не беше засегната.

Беше. Трябва да знаете думите, които да търсите. Президентът Байдън също посочи, че е повдигнал въпроса пред президента Си - нещо, което ние постоянно сме повдигали – загрижеността на САЩ за отрицателните икономически последици на китайските непазарни, икономически политики върху семействата на американските работници, нашата икономика, които не са само за нас, но и за други страни по света.

Един от най-важните факти е, че двамата лидери възложиха на висшите си служители да продължат да общуват. Очакваме с нетърпение да надграждаме над откритите и откровени разговори, които сме водили с нашите колеги в Пекин.

Ако погледнете митата, звучи доста оптимистично. Това беше нещо като импулс. Отношенията се подобряват. Но виждате ли някакво движение по отношение на митата през следващата година?

Не знам за подобрение на отношенията. Но искам да подчертая, че съм оптимист относно способността на управление на важни и сложни взаимоотношения. Относно митата смятам, че това е неразделна част от опасенията, свързани с неикономическите практики и ние ще продължим да работим по тези въпроси.

Защо запазвате митата?

Защо запазваме митата? Мисля си колко назад да се върна по отношение на митата. Те са били наложени по силата на Член 301 от Закона за търговията от 1974. Това е закон за налагане на търговски санкции.

Тези мита са предназначени за възстановяване на равновесието и равнопоставеността. Ако си спомняте митата, които бяха наложени в края на продължително разследване на злоупотреба с китайските интелектуални права на собственост и практики за насилствен трансфер на технологии - предизвикателства, с които не само американската икономика и нашите заинтересованите страни са се сблъскали при бизнеса с Китай и с китайската икономика, но честно казано, всеки разбира и е преживял значително предизвикателство.

Тези мита остават в сила, защото основните проблеми все още са налице. Работим с Китай по митата, по основните въпроси, по непазарните икономически практики и последиците от тях. Все още не сме постигнали решение и ще продължим да оказваме натиск.