Мицотакис: Гърция входен пункт за енергията към ЕС

Кириакос Мицотакис, министър-председател на Гърция

20:15 | 26 септември 2022
Преводач: Петя Кушева

Разбира се, в голяма степен последиците за Европа и вашите граждани се състоят в увеличаването на разходите. Последиците върху енергетиката по-специално са това, което жителите, потребителите почувстваха.  Знам, че Гърция неведнъж се е обръщала за подкрепа по отношение на парите, които се предлагат на предприятията, на хората. За пореден път се отпускат още 1.1 милиард евро. До колко можете да продължавате да се справяте финансово, особено като се съсредоточавате върху облагането на някои от печалбите на енергийните компании?

Трябва да изпратим много ясен сигнал, че няма да бъдем изнудвани от Русия, когато става въпрос за наличието и цената на газа. Трябва да направим това на национално равнище. И също така се нуждаем от повече европейско сътрудничество.

Лично аз се застъпих за налагане на таван на целия газ, който се внася в Европейския съюз от март. Не съм сигурен, че ще успеем да стигнем до този момент, но взехме важни решения на европейско ниво по отношение на намаляване на зависимостта ни от руския газ.

В същото време, за да сме сигурни че ще запазим социалното единство, трябва да подкрепяме нашите общества. И трябва да го правим както чрез разходи на пари от бюджета, но и чрез преразпределяне на извънредни печалби от производителите на енергия в специални фондове, които ще ни помогнат да субсидираме цените на електроенергия и газ.

Точно това направихме в Гърция. Мисля, че бяхме пионери. Ако погледнете какво предлага  Европейската комисия в момента на други европейски държави да направят, те следват гръцкия модел, който е въведен от три месеца и дава резултати. Възстановили сме повече от 2 млрд. евро в допълнителни печалби, които да бъдат вложени в този специален фонд, който ни позволява да предложим известна подкрепа. Всъщност бих казал, значителна подкрепа за домакинствата и предприятията, за да се уверят, че ще се справят с трудната зима.

Ако не направим това, има реален риск нашите общества да не могат да подкрепят Украйна и  ще започнат да оказват натиск върху нас да направим компромис, което честно казано, не е вариант. Така че трябва да го постигнем. Също така трябва да сме наясно с факта, че с преустановяването на ползването на газ е необходимо още по-голямо ускорение при въвеждането на възобновяема енергия. Ние в Гърция сме лидери, една от първите 10 страни по отношение на участие във възобновяеми енергийни източници в нашия електроенергиен микс.

Ще добавим почти 2 гигавата възобновяема енергия само през 2022. Продължаваме да инвестираме в нашите вътрешни мрежи. Разбира се, стремим се и към това Гърция да играе регионална роля като входна точка на енергията към Европейския съюз.

Укрепваме инфраструктурата си за втечнен природен газ, така че искаме да внасяме повече втечнен природен газ чрез Гърция, не само за да обслужваме нуждите на слабия пазар, но и за да подкрепим всички балкански съседи. И, разбира се, искаме да изградим електроенергийни междусистемни връзки между Гърция, Близкия Изток, Кипър, Израел, но също и с Египет.