Ще инвестират ли потребителите в енергийна ефективност според Schneider

Жан-Паскал Трикоар, директор на Schneider Electric

12:51 | 19 януари 2022
Преводач: Силвия Грозева

Чудя се колко са мотивирани потребителите ви от по-високите цени на енергията? Мислите ли, че те приемат в бъдеще по-скъпа енергийна среда и следователно нуждата да инвестират в енергийна ефективност? Кое ги мотивира?

Първо трябва да разберем кое води енергийните цени. Търсенето е много силно. Търсенето по цял свят е много силно. Светът има нужда от енергия.

Какво става? Тласка потребителите към първия приоритет, който трябва да се въведе в енергийния сектор. Енергийната ефективност.

Има голям потенциал в нея. 80% в сградите и инфраструктурата, 60% в индустрията. Има технологични смущения, които карат потребителите да търсят много по-високо ниво на ефективност и устойчивост.

Да, има връзка с устойчивостта, защото енергийната ефективност е първата стъпка към по-устойчив бизнес.

Така че има силно търсене за енергийна ефективност и устойчивост.

На фона на динамиката за работа вкъщи в пандемията, тревожите ли се хората да не инвестират по-малко в търговски площи в бъдеще и следователно за енергийната ефективност на търговските обекти? Или смятате, че по-ниските бюджети на офисите ще насърчи повече енергийна ефективност и следователно ще подкрепи вашия бизнес?

Жилищата и офисите са 35% от бизнеса ни и жилищата са основния дял. Това създава реорганизация на работата.

Преоборудване на сградите, които се превръщат по-скоро в място за сътрудничество, място, където хората се събират по различен начин.

Относно жилищата, където хората инсталират повече оборудване, за да работят вкъщи, там има нужда от повече сигурност в електрозахранването. Като цяло хората подменят ел.инсталациите на домовете си.

Така че като цяло забелязваме промяна в начина на работа на хората. Това засега силно подкрепя силното търсене на нашите технологии.

Кой ще плати разходите, Жан-Паскал? Разходите по жилищата, които се преоборудват за 21в. Това ще е различно според политическия пейзаж, сигурна съм. Но във вашите разговори кой според вас ще плати?

Има разходи, но и много печалби. Можете да спечелите много от енергийната си сметка, защото се оборудвате с повече електрически и дигитални устройства.

Ние днес живеем в домове, които в повечето случаи са били построени преди 20-30г. Те далеч не са ефективни.

Домът на бъдещето, сградата на бъдещето ще бъде изцяло дигитална и напълно електрифицирана.

Не означава, че ще бъде по-скъпа да се построи. Означава, че ще бъде много по-ефективна и наистина ще намали енергийните ви сметки с много и в период на възвръщаемост между 3 и 5г.

Като цяло се променя начина ни на мислене. В много страни има нови регулации в тази посока, но главно с финансовата подкрепа, която да направи вашия дом защитен за бъдещето.

Така че има недоразумение, което трябва да се преразгледа.

Устойчивостта не е заради икономиката. Тя е с цел промяна. Това, което ние правим за повишаване на производителността и устойчивостта.

Ако станете по-устойчиви, бъдете и по-добре икономически.