Трезор за данни отвъд Полярния кръг, част 4

Ашли Ванс, автор за Bloomberg Businessweek

17:00 | 8 декември 2021
Преводач: Кирил Петков

13:20ч и Слънцето залязва.

Но всъщност то изобщо не изгря.

Цял ден не го видяхме.

Тук, в обсерваторията на снежния склон работят много всеотдайни учени.

За три и половина месеца от зимата денят е пълен мрак.

Тогава можем да провеждаме 24-часови изследвания на Северното сияние.

Сиянието е важно за разбиране на влиянието на слънцето на електромагнитното поле на Земята, както и последиците за атмосферата ни.

Това е така нареченото космическо време.

Трябва да направя снимка.

Гледката е прекрасна.

Има много бели планини.

Още бели планини.

И дори тези бели планини, които са дом на някои от най-големите наземни сателитни станции по света.

Модерната ни инфраструктура зависи от съобщенията, пращани от тук.