Факторите, поставящи Източна Европа във фокуса на инвеститорите

Надя Неделчева, портфолио мениджър в Карол Капитал Мениджмънт, Boom&Bust, 14.01.2018

21:30 | 14 януари 2018
Панорама от Букурещ. Снимка: Wikipedia
Панорама от Букурещ. Снимка: Wikipedia

Източна Европа е един много подценен и подценяван във времето регион. Много години той бе изпаднал от полезрението на инвеститорите и когато ставаше думи за инвестиции в развиващи се пазари, те предпочитаха дестинации като Азия. Това обаче е абсолютно незаслужено.

Това коментира в ефира на Boom&Bust с водещи Владимир Сиркаров и Кузман Илиев портфолио мениджърът в „Карол Капитал Мениджмънт“ Надя Неделчева.

През годините, отчете Неделчева, влияние за негативните инвеститорски нагласи са играли сериите на нестабилност в региона, както и голямата обвързаност с еврозоната, която доскоро бе в немалка криза.

Въпреки очакванията обаче Източна Европа не пострада при забавянето в еврозоната.

„Причината е, че тя успя да компенсира спада в износа с много силно повишение на вътрешното търсене“

Кое е дългосрочното конкурентно предимство на региона?

„Регионът е много атрактивен с евтината си и качествена работна ръка. Затова все повече западноевропейски и дори американски компании местят производството си тук. Това загрява пазара на труда, а в някои случаи дори го прегрява“, посочи гостът в студиото.

„Ниската безработица от своя страна покачва цената на труда. Не толкова, че да се изгуби евтината работна ръка като конкурентно предимство, но достатъчно, за да стимулира силно вътрешното потребление“, добави тя.

Върху позитивната картина оказват влияние и макроикономически фактори като засилването на ръста в еврозоната, както и инвестиционната активност.

„Инвестиционната активност бе фактор, който подтискаше ръста в периода 2015-2016, особено в Централна Европа, тъй като тогава се бяха изчерпили европейските фондове от предходния програмен период и имаше забавяне в усвояването на фондовете на новия период 2014-2020. Сега виждаме постепенно ускоряване на темпа на усвояване на евросредства“, коментира още Неделчева.