Депозитите на граждани над гарантирания размер намаляха

Ръстът на кредитите за граждани се дължи на заеми над 1 млн. лева.

11:44 | 10 ноември 2015
Автор: Димитър Баларев
Сградата на БНБ
Сградата на БНБ

Ръстът на кредитите за домакинства, който БНБ отчете към септември 2015 спрямо юли 2015 се дължи на заеми на стойност над 1 млн. лева, показва статистиката на БНБ, публикувана в понеделник.
Става дума за 104 заема за физически лица на стойност 168 млн. лева. Тяхната сума е нараснала с 20% през тримесечието и с 12% спрямо септември 2014 г.

Заемите за населението на стойност под 1 млн. лева, от друга страна, намаляват с 1.5% на годишна база и имат минимален ръст (0.03%) на тримесечна.
Общо кредитите за граждани се увеличават с 0.2% спрямо края на предходното тримесечие, а на годишна база отбелязват спад от 1.4 на сто.

Кредитите за бизнес имат тримесечен ръст от 0.3%, а на годишна база те намаляват с 14.2% (това е ефектът на КТБ, която към миналия септември все още не беше изключена от статистиката). Само заемите до 2500 лева имат годишен ръст, докато при заемите за предприятия на стойност над 1 млн. лева е налице спад на годишна база с 18% или 4.99 млрд. лева. (Кредитите, раздадени от КТБ към 30 септември, според баланса на банката бяха 1.7 млрд., след обезценка за над 4 млрд. лева).

Депозитите на физически лица нарастват с 1.2% на тримесечна база и с 4.8% на годишна. За разлика от кредитите тук ръстът е при сумите под 1 млн. лева - с 5.6% спрямо миналия септември и с 1.2% на тримесечна. Големите депозити намаляват с 12.2% на годишна база, но нарастват с 1.5% спрямо юли.

По-интересната статистика тук е за влоговете до и под 200 000 лева (това съвпада приблизително с размера на гарантираните депозити). Данните са недвусмислени - ръстът е само при депозитите до гарантирания размер (например годишно увеличение на депозитите от 100 до 200 хил. лева с 12%), докато над тази граница имаме спад (например, понижение на депозитите от 200 хил. до 500 хил. лева с 19% спрямо миналия септември). Все пак на тримесечна база има ръст и при по-големите депозити, което може да се интерпретира като утихване на страховете.

Депозитите на предприятия (общо) се увеличават с 6.1% на тримесечна база и с 3.8% на годишна. Това увеличение е концентрирано основно в диапазона от 10 хил. до 500 хил. лева. Отново най-големият ръст на годишна база (с 13.4%) е в граничната група от 100 хил. до 200 хил. лева.