Председателят на ESMA Стивън Майор за устойчивите финанси

Ежедневните промени на околната среда са основен фактор за повишения интерес към социално отговорното инвестиране

15:00 | 10 май 2019
Обновен: 16:06 | 10 май 2019
Снимка: Mario Proenca/Bloomberg News
Снимка: Mario Proenca/Bloomberg News

Стивън Майор, председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), коментира устойчивото финансиране в предаването "Bloomberg Markets: Asia."

Устойчивото финансиране е вземането предвид на отражението на риска за устойчивостта върху финансовия сектор, уверяването, че инвестициите и компаниите са прозрачни относно риска, например, върху тяхното представяне.

Интересът на все повече компании и инвеститори, включително китайски, към социално отговорното инвестиране според Майор се дължи на два фактора.

Първият е, че на ежедневна база наблюдаваме промени в околната среда и на климатичните условия.

Осъзнаваме, че в дългосрочен план това ще даде отражение върху активите и печалбите на определени компании, което трябва да бъде взето предвид.

Другият важен фактор, който посочи Майор, е растящата инвестиционна общност, търсеща да инвестира в тези инструменти за устойчиво финансиране. В допълнение към разглеждането на рисковете и възвращаемостта на дадена акция на компания, те също биха искали да знаят какво е отражението на тази компания върху околната среда, коментира той.

Основно предизвикателство за финансовия сектор и за регулаторите е как да се оформи надежден измерител за отражението, например на компания или на акция, върху околната среда. Според председателя участниците както в Европа, така и в Китай изпитват трудности в намирането на добро решение на този въпрос.

По целия свят наблюдаваме широк набор на такива измерители и опасението на инвеститорите е дали те реално дават точна картина за рисковете за устойчивостта. Съществуват всякакъв вид подходи за оценка и според мен тук идва ролята на регулациите да направят така, че тези измерители да станат по-достоверни и съгласувани.

Очаквайте видео.