Компас Инвест АД отличен от Wealth & Finance за 2018

Компанията бе обявена за „Най-добро управляващо дружество в България“, а договорният ѝ фонд „Компас Глобъл Трендс“ - за „Най-добър български фонд“

12:11 | 26 октомври 2018
Обновен: 12:14 | 26 октомври 2018
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

„Компас Инвест“ АД бе отличена с престижна награда от международната организация Wealth&Finance International. Компанията бе обявена за „Най-добро управляващо дружество в България“, а договорният ѝ фонд „Компас Глобъл Трендс“ за „Най-добър български фонд“, реализирал доходност от 13.99% на годишна база към 30.09.2018г.

Наградите на Wealth&Finance International оценяват инвестиционните компании основно  по тяхната висока отдаденост и професионализъм при предлагането на инвестиционни услуги, прилагането на иновативни решения и постигнатия успех.

С над 130 000 читатели по света Wealth & Finance International се доказва като надежден източник на специализирана информация и новости за многобройни професионалисти, мениджъри, собственици на компании, отговорни за пазарни инестиции и внедряването на последни нововъведения в своите бизнеси в сферата на глобалните финансови пазари.
През годините Wealth&Finance International са отличили компании като: Credit Suisse, ABN AMRO, American Express , Edmond De Rotschield, Wells Fargo Advisors, Aberdeen и др.

„Зад нашите успехи стои изключителен екип от експерти в лицето на опитни портфолио мениджъри, професионални анализатори и бек офис специалисти. Високата доходност на ДФ „Компас Глобъл Трендс“ се дължи на отличния подбор на компаниите, в които инвестираме след дългогодишни проучвания и анализи на глобалните пазари и индустрии“, коментира Ивайло Ангарски, изпълнителен директор на дружеството.

,,Ние сме едно от водещите независими управляващи дружества в България. Наш приоритет е да предлагаме най-добрите бутикови финансово-инвестиционни услуги на различни групи клиенти. Работейки на един конкурентен пазар с висока волатилност, нашата основна цел е да продължим да генерираме отлична рисково претеглена доходност за нашите клиенти и същевременно пренастройваме компанията към новите предизвикателства в дигиталната ера“, коментира Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър.

„Компас Инвест“ АД е водеща компания в управлението на финансови активи от 2007 г., която притежава пълен лиценз от КФН за извършване на дейност като управляващо дружество. Предлаганите от  „Компас Инвест“ АД договорни фондове и услугите, свързани с инвестиционно консултиране, са подходящи както за институционални инвеститори, така и за корпоративни и индивидуални клиенти.

Към момента „Компас Инвест“ АД управлява над 80 млн. лева, инвестирани  в 7 договорни фонда с различни инвестиционни стратегии и толерантност към риска, както и в диверсифицирани индивидуални клиентски портфейли от ценни книжа на международните капиталови пазари.