"Индустриален холдинг-Доверие" предлага по-висока цена за акциите на „Хидроизомат“

Акциите на "Хидроизомат" АД поскъпват с 21% за последните 12 месеца до 1,23 лв. за брой и 3,61 млн. лв. пазарна капитализация

16:00 | 21 август 2018
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

След първата си оферта „Индустриален холдинг-Доверие“ АД предлага по-висока цена за акциите на „Хидроизомат“ АД в търгово предложение към останалите акционери в дружеството. Това става ясно от съобщение на сайта на Българска фондова борса за получено коригирано търгово предложение във вторник, пише Investor.bg 

В коригираното търгово предложение от „Индустриален холдинг-Доверие“ АД към акционерите на „Хидроизомат“ АД за закупуване на 279 870 броя обикновени, поименни, безналични, с право на глас акции е предложена нова цена от 1,43 лв. за брой. За сравнение, на 10 юли предложената цена беше 1,335 лв. за ценна книга.

От „Индустриален холдинг-Доверие“ АД обръщат обаче внимание, че Комисията за финансов надзор още не е взела отношение по търговото предложение.

Предложителят в търговото предложение притежава общо 2 709 570 броя акции от капитала на „Хидроизомат“ АД, които представляват 90,64% от гласовете в Общото събрание на акционерите. Акциите, които са обект на предложението, са всъщност всички останали акции на дружеството.

Цената, предложена от „Индустриален холдинг-Доверие“ АД, е справедливата цена на акция съгласно оценъчните методи по чл. 5, ал. 3 от Наредба 41 на Комисията за финансов надзор, пише в уведомлението на „Хидроизомат“ АД.

Повече по темата вижте на Investor.bg