Липсата на професионални гимназии води до спад на зрелостниците в сектор енергетика

Проф. Валентин Колев, преподавател в ТУ - София, Бизнес старт, 20.08.2018

08:58 | 20 август 2018
Проф. Валентин Колев, ТУ - София. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Проф. Валентин Колев, ТУ - София. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

В последните няколко години се забелязва спад в интереса на зрелостници към специалностите, свързани с енергетиката. Една от причините за това е липсата на професионални гимназии, които да подготвят кадри за тази промишленост. Гимназиите от своя страна обясняват, че при тях също липсва интерес към тези специалности. Това коментира проф. Валентин Колев, преподавател в ТУ – София, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.

„Тези специалности са разделени в два основни факултета – електротехнически и енергомашиностроителен. В енергомашиностроителния се подготвят кадри за производството на електрическа енергия, а в електротехническия - за пренос и разпределение на ел. енергия и доставка до краен потребител“.

Професорът коментира, че задължително трябва да има такива специалности в гимназиите, тъй като липсата им поражда други проблеми. Той сподели, че децата, които идват при тях, изпитват много трудности.

„Те не са чували за това например какво са елементи на електроенергийната система, трансформатори и други“.

Той каза още, че енергетиката е структуроопределящ отрасъл в икономиката на всяка една държава и съществен елемент от нейната национална сигурност. Според него от тази гледна точка в този отрасъл е необходимо да са налице най-високо квалифицираните специалисти и те трябва да са мотивирани за това, че извършват една изключително отговорна и общественополезна работа. Професорът поясни, че бъдещите зрелостници не трябва да се притесняват, че след това няма да си намерят работа.

„Няма ден, в който голяма, малка или средна държавна или частна фирма, компания да не ми се обади  и да каже  „Искаме хора!“. Преди години ми се обаждаха и искаха свестни хора, а сега искат просто хора, вече липсва и думата "свестни“.

Гостът сподели още, че завършващите всяка година, излизащи от този факултет в редовно обучение, са около 50-60 човека, но не достигат бройката от 100. Според него бизнесът иска да получи висококвалифицирани инженери, които веднага да започнат да реализират добавена стойност за компаниите. По думите му от 1945 г. насам винаги е имало разминаване в очакванията на практическата подготовка от бизнеса. Професор Колев поясни, че един университет дава фундаментални теоретични познания и подготовка на един инженер, за да се реализира в различни области на инженерната професия след това.

„Всеки един, който е мотивиран да учи специалност, свързана с електротехническата промишленост и електроенергетиката, да заповяда – ще бъде записан за студент. Ние ще положим максимално всички възможни грижи, за да бъде добре подготвен. Не само за тази сфера, но и за други сфери на икономическия и стопанския живот на страната“.

Повече по темата вижте във видео материала.