Ръстът на оперативната печалба на A1 България се забавя

8,9 на сто е увеличението ѝ в момента, а през първото тримесечие то бе над 10% на годишна база

13:35 | 25 юли 2018
Снимка: Telekom Austria Group
Снимка: Telekom Austria Group

Българският мобилен оператор A1 България, част от A1 Group, се похвали с ускоряващ се ръст на приходите. През второто тримесечие на 2018 г. те нарастват със 7 на сто на годишна база до 100,5 млн. евро, докато през първото тримесечие нарастването бе по-скромно – с 3,4 на сто, информира Investor.bg.

Същевременно обаче при оперативната печалба (EBITDA) също има ръст, но той се забавя. Сега тя е нараснала с 8,9 на сто до 36,3 млн. евро, докато през първото тримесечие нарастването бе от 10,7% на годишна база. Средният приход от абонат (ARPU) е нараснал с 3,8% до 5,6 евро, показват обявените финансови резултати на A1 Group.

Средният приход от абонат нараства с до 5,6 евро през втората четвърт на 2018 година основно заради по-висок среден приход на абонат в частния сегмент и минимизиране на спада на цените в бизнес сегмента, поясняват от оператора.

В българския сегмент предходните тенденции от началото на годината продължиха и през второто тримесечие на 2018 г., като компанията отчита ново подобрение на сегмента с мобилния бизнес, който регистрира лек ръст от началото на годината. През 2018 г. бе извършено и успешното преименуване на „Мобилтел“ в A1 България, отбелязват от компанията майка. 

Общият брой клиенти обаче намалява леко - с 3,1% до 3,973 млн. клиента, макар че спадът на броя на клиентите на предплатени услуги бе почти компенсиран от ръст при тези на договор. Понижението на броя клиенти на предплатени услуги е продиктувано от промяната в Закона за електронните съобщения, ограничаваща максималния брой предплатени номера, които може да ползва всеки клиент. Промяната влезе в сила през юли 2017 г.

Разходите се увеличават поради по-високи разходи за крайни устройства и за персонал по продажбите заради по-високи заплати. Увеличението на разходите за крайни устройства се дължи на промяна при оборудването и по-високи разходи за ИКТ оборудване. В допълнение, увеличават се и разходите за междусистемни връзки и роуминг поради повече изходящи връзки към други мрежи. Тези ръстове са почти компенсирани  от намаления провизиите при продажба и на оптимизиране на разходите за поддръжка на мрежата.

Като цяло приходите на концерна майка се увеличават с 1,3 на сто, преди всичко поради по-добри приходи от продажбата на крайни устройства и солиден ръст на бизнеса с фиксирани услуги за частни клиенти. Валутнокоригираните пригоди скачат с 2,3 на сто. Ръст на приходите от услуги има на всички пазари, с изключение на Словения.

Преди всичко с негативни валутни влияния компанията пояснява лекия спад на  EBITDA за второто полугодие с 0,9%. Нетната печалба, без да се вземат предвид отписвания заради стойността на марките при ребрандиране на стойност 72,4 млн. евро, скача с 15,9%. Разходите за ребрандирането в България бяха заложени в отчета за четвъртото тримесечие и възлизаха на около 100 млн. евро. Те бяха основно за ребрандирането на над 235-те магазина в страната, на автомобилите в автопарка, както и за нови маркетингови материали и стоки с новия бранд.

Компанията запазва перспективите си за  2018 г. за ръст на приходите в диапазона 1–2%.