Правен казус спря промените в Закона за хазарта

Финансовото министерство трябва да изпрати измененията за нотификация в Брюксел

18:57 | 20 юни 2018
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за хазарта отива за нотификация в Брюксел. Това решиха депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и финанси по време на днешното си заседание. Тъй като принципал по темата е Министерство на финансите (МФ), именно то е натоварено с отговорността да събере необходимата документация и да изпрати за съгласуване и одобрение в Европейската комисия. 

Ако това не се случи, България е заплашена от санкции, става ясно от становището на МФ, изпратено вчера в бюджетната комисия. Иначе, ведомството подкрепя принципно законопроекта, внесен от Христиан Митев и гупа народни представители от „Обеднени патриоти“. Зад текстовете седи и вицепремиерът Валери Симеонов, който дойде на заседанието на комисията да защити проекта си. 

Текстовете на законопроекта целят да се ограничи силно продажбата на лотарийни билети и да се забрани показването на победители от хазартни игри по телевизията. „Не забраняваме обявяване на тиражи или имена на игри, но ако се рекламира, че ще спечелите 2 млн. лв., то това е забранено“, защити идеите си Симеонов. 

"Хазартната зависимост е тежко болестно състояние", изтъкна пред депутатите вицепремиерът, но отрече аргументите, че има риск за намаляване на приходите от хазарта.  „Хората, които така или иначе играят такива игри, много добре знаят къде са позиционирани те.  Приходите от хазарта през последните години много рязко нарастват. Обществото е изправено пред някаква болестна зависимост", изтъкна още вицепремиерът.

До обсъждания на конкретните предложения обаче не се стигна.

Причината за изпращането на текстовете за нотификацията е, че самият Закон за хазарта е нотифициран. Съгласно европейските правила страната ни е длъжна да праща уведомление до ЕК за всяка промяна по норматива, която изменя обхвата му. „Внесеният законопроект предвижда промени, свързани с изменение на обхвата и въвеждат по-ограничителни изисквания“, пише още в становището от МФ. 

Съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 от ПМС 156 министрите и другите органи на изпълнителната власт, определени в Закона за администрацията, предоставят на министъра на икономиката, енергетиката и туризма проектите на технически регламенти, които се разработват в министерствата и другите ведомства. Към проектите се прилагат мотиви или становище относно причините, които налагат приемането на такъв технически регламент, ако това не е вече изяснено в самия проект. 

Съгласно ал. 4 от въпросното постановление проектите се представят от органа на изпълнителната власт, който ги е изготвил в срок 4 месеца преди планираното им приемане, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове. 

Проблемът е, че във въпросното постановление липсва предвидена процедура за случаите, в които проект на нормативен акт, представлявящ технически регламент, е разработен и внесен от народен представител. 

„Въпреки липсата на правна формулировка обаче промените в Закона за хазарта следва да бъдат изпратени от Народното събрание до Министерство на финансите, за да бъде стартирана процедура по нотификация“, пише в становището на Владислав Горанов, с което депутатите изцяло се съгласиха. 

Според финансовото ведомство предвид обстоятелството, че на ниво ЕС липсва хармонизация, държавите членки могат свободно да формулират от целите на своята политика по отношение на хазартни игри, както и да определят желаното равнище на защита с оглед опазването на здравето на потребителите. Съдът на ЕС е предоставил общи насоки относно тълкуването на основните свободи на вътрешния пазар в областта на хазартните игри, отчитайки специфичният им характер. „Държавите членки могат да ограничават трансграничното предлагане в областта на хазартните игри по интернет, но трябва да докажат пригодността на въпросната мярка, както и необходимостта от нея. Държавите членки обаче са длъжни да докажат, че целите от обществен интерес се преследват по последователен и системен начин“, уточняват от МФ. 

"Едно такова отлагане някакси не кореспондира с декларираната подкрепа от ГЕРБ и от БСП, но за да не бъда краен ще изчакаме тези месеца. За 3 млрд. лв. много работи могат да се случат и много позиции могат да се променят", каза пред журналисти след края на заседанието Валери Симеонов. По думите му оборотите от хазарта у нас се равняват на 3% от БВП, което е много повече в сравнение с други съседни на нас страни, каквато е Румъния. 

Попитан дали според него законопроектът е бламиран, вицепремиерът обяви, че „май нещо такова стана“. 

Според председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова не може да се говори за бламиране. "Ако той смята, че сме го бламирали, защото взехме решение да спазим една европейска директива, много съжалявам за това негово изказване", посочи тя. 

Стоянова призна, че към момента има пропуск по отношение на разписването на процедурите за изпращане за нотификация на законопроекти, които са внесени от депутати в Народното събрание. 

Според становището на Министерство на младежта и спорта текстовете биха ограничили дейността на Български спортен тотализатор, като изтъква, че въпросните ограничения за пряка и непряка реклама, биха намалили отчисленията за министерството, които до момента са в размер на 26 млн. лв. 

От образователното министерство пък настояват за анализ за съответствие на законопроекта с директивите на Брюксел. Това се отнася по-конкретно за отмяната на чл. 2, ал. 5, т. 5 от Закона за радиото и телевизията, с която разпоредба се изключва прилагането на Закона за радиото и телевизията за игрите на късмета, в които се залагат пари, включително лотария и други форми на хазарт, както и онлайн игри и др., но не и предавания посветени изцяло на хазартни игри.  Иначе концептуално го подкрепят.

Още икономически и политически новини четете на Investor.bg.