Трендът на свиване на продажбите на дребно в ЕС продължава през януари

В България обаче има ръст и на месечна, и на годишна база

13:59 | 5 март 2018
Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg
Снимка: Andrey Rudakov/Bloomberg

Обемът на продажбите на дребно в Европейския съюз през януари 2018 се е свил с 0,1% спрямо предишния месец. Така регионът продължава да бележи стабилен спад на търговията на дребно, след като през декември миналата година продажбите изненадващо се понижи с 0,9%, сочат сезонно коригираните данни на Евростат, публикувани в понеделник и цитирани от Investor.bg.

В еврозоната понижението в обема на месечна база е на същото ниво – от 0,1%, след като през декември зоната с единна валута записа дори по-сериозен спад от 1,0%.

В сравнение със същия месец на миналата година се наблюдава сериозно увеличение – ръстът на обема на продажбите в еврозоната е от 2,3%, а в ЕС – от 2,7%.

Според Евростат спадът в обема на месечна база в еврозоната се дължи основно на понижение в нехранителните продукти от 0,3% и в категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ от 0,2%, докато при автомобилните горива се отчита ръст от 0,1%.

Що се отнася до ЕС като цяло, тенденцията е подобна. Обемът на продажбите на нехранителните продукти се е свил с 0,2%, на категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ с 0,3%, а увеличението при автомобилните горива е от 0,3%.

Сред страните членки най-голямо понижение при продажбите на дребно се наблюдава в Естония (-2,4%), Белгия (-1,6%) и Малта (-1,4%). Най-големите ръстове в обема се виждат в Латвия (2,1%), Финландия (1,3%), Унгария (1,1%) и Австрия. В България се отчита слабо увеличение от 0,3%, което обаче се забавя в сравнение с предишния месец, когато бе на ниво от 0,5%.

Годишният ръст на продажбите на дребно в еврозоната се подкрепя от нехранителните продукти с повишение от 3,8%, от категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ с 0,8% и едва с 0,2% от автомобилните горива. Ситуацията в ЕС като цяло е подобна – ръстът при нехранителните продукти остава е 4,2%, при категорията „Храни, напитки и тютюневи изделия“ е едва от 0,6%, но при автомобилните горива – от 1,7%.

Най-сериозно повишение на обема на продажбите на дребно спрямо януари 2017 г. се отчита в Румъния (11,0%), Унгария (7,5%) и Латвия (7,2%). Две страни бележат спад на годишна база – Естония (-0,9%) и Белгия (-0,2%). В България обемът нараства с 4,4% в сравнение със същия период на миналата година.