ЕС планира мащабни промени в правилата за корпоративните ESG рейтинги

Следващата седмица Европейската комисия ще представи устойчив пакет, който включва и нови критерии за таксономия, обхващащи екологични цели, и планове за стимулиране на преходното финансиране.

20:20 | 9 юни 2023
Автор: Джон Ейнгър, Франсис Шварцкопф
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

След години на неограничен растеж доставчиците на ESG рейтинги (норми за екологично, социално и корпоративно управление) скоро ще трябва да приспособят дейността си към новите разпоредби или да бъдат подложени на големи глоби, ако не ги спазят, според проектодокумент, видян от Bloomberg News.

Предложеното законодателство, което ще бъде представено следващата седмица, означава, че доставчиците на ESG рейтинги, които предлагат и други финансови услуги, ще бъдат принудени да разделят тези дейности, за да избегнат конфликти на интереси. Бизнес областите, които биха могли да представляват такъв конфликт на интереси, включват консултантски услуги, издаване и продажба на кредитни рейтинги или разработване на бенчмаркове, според документа.

Въвеждането на официални правила е огромна промяна в една индустрия, която се разрасна с невероятни темпове през последните години и чиито оценки допринесоха за насочването на огромни суми капитал към инвестиции въпреки липсата на значим регулаторен надзор. По оценки на Bloomberg Intelligence фондовете, които се предлагат на пазара с цел постигане на екологични, социални и управленски цели, разполагат с активи на стойност над 2 трилиона долара. Анализът на данните за първото тримесечие показва, че "фондовете с марка "ESG" отбелязват най-бързото увеличение от 2019 г. насам", според Шахин Контрактор, старши стратег по ESG в BI.

В своето проектопредложение ЕС заяви, че "настоящият пазар на ESG рейтинги страда от недостатъци и не функционира правилно". В резултат на това "доверието в рейтингите е подкопано", се казва в него. Според проекта от рейтинговите компании ще се очаква да предоставят много повече подробности за методологиите си и да разкрият дали някои оценки са били генерирани с помощта на изкуствен интелект.

"По-голямата прозрачност на рейтингите за ESG ще позволи на участниците на финансовите пазари да вземат информирани решения за това кои данни и услуги отговарят на техните нужди", заяви Хелена Винес-Фиестас, председател на Европейската платформа за устойчиво финансиране, която съветва Европейската комисия. "Тя също така ще насърчи по-активния диалог и ангажираност на участниците на финансовите пазари с доставчиците на данни."
Предложението е резултат от продължителен процес на консултации, който разкри сериозна липса на доверие в рейтингите на ESG сред участниците на пазара.

"Въведените мерки ще имат за цел да отразят пазарното търсене на по-добри оценки за ESG като една от ключовите данни за инвестиционни решения", се казва в изявление на E3G, мозъчен тръст за климата. "В момента около една трета от отговорите на консултациите оценяват качеството на рейтингите на ESG като недостатъчно добро, което се илюстрира от ниската корелация на резултатите от различните доставчици."

Щефан Кипе, ръководител на отдела за ESG изследвания в Commerzbank AG, заяви, че проектопредложението подчертава "общия стремеж към "двойния ефект", който все повече става част от регулирането на ESG в ЕС". Нещо повече, "разплитането на финансовия интерес и оценяването би трябвало да подобри и надеждността на оценките на ESG", каза той.

Проектопредложението на ЕС, което все още трябва да бъде съгласувано с Европейския парламент и държавите - членки на ЕС, и може да претърпи промени преди официалното му публикуване, има последици за компании като Moody's Corp., MSCI Inc. и S&P Global Inc., които предлагат ESG рейтинги в комбинация с други услуги.
Компанията майка Bloomberg News Bloomberg LP и свързаните с нея дружества предоставят достъп до продукти с данни за ESG, включително собствени оценки на Bloomberg за ESG. Bloomberg не изчислява ESG рейтинги. В проектопредложението си ЕС посочва, че "ESG рейтинг" означава мнение, оценка или комбинация от двете".

Сроковете за приемане на предложението, което е изготвено от Европейската комисия, са кратки, тъй като изборите в ЕС са насрочени за юни следващата година. Според проектопредложението доставчиците на ESG рейтинги могат да бъдат глобени с до 10% от общите годишни нетни приходи за нарушаване на новите правила. Европейският орган за ценни книжа и пазари също може да отнеме разрешението за предоставяне на рейтинги. Според проекта новото законодателство вероятно ще влезе в сила през втората половина на 2024 г.

Европейската комисия идентифицира 59 рейтингови компании, приблизително половината от които са разположени в Европа. Тя не посочва поименно нито една компания. От доставчиците ще се изисква да бъдат оторизирани от Европейския орган за ценни книжа и пазари, за да работят в ЕС. Предложението изключва рейтингите за ESG, разработени от банки и други участници на финансовия пазар, предназначени само за вътрешна употреба.
Следващата седмица Европейската комисия ще представи устойчив пакет, който включва и нови критерии за таксономия, обхващащи екологични цели, и планове за стимулиране на преходното финансиране.