Рекордни приходи от нощувки на хотелиерите в България

Приходите от нощувки отчитат ръст от близо 30% на годишна база през септември

15:37 | 10 ноември 2016
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Хотелиерите у нас са събрали рекордни приходи от нощувки през септември спрямо същия месец на миналата година. Приходите от нощувки през септември 2016 достигат 146 млн. лв., или с 28,8% повече в сравнение със септември 2015, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Ръстът в приходите е значителен, като се има предвид, че нарастването по това перо за активния месец август на годишна база беше от 15,2%.

През деветия месец от годината хотелиерите са събрали повече от нощувки и от чужди граждани - с 28,9%, и от български - с 28,6%, показва националната статистика. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2016 г., е 3,073 милиона, или с 27,1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо е увеличението на нощувките (с 33,6%) в местата за настаняване с 3 звезди.

През септември в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 70,8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32,8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23,4% от нощувките на чужди граждани и 29,7% - на българи.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември също отбелязват ръст - от 23,7% на годишна база и достигат 783 хиляди души.

От всички пренощували 46,9% са българи, като по-голямата част от тях (67,1%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2,6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 415 хил., като 69,2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5,2 нощувки.

През септември в страната са функционирали 2 725 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като на годишна база броят им се увеличава с 3,1%, а на леглата в тях - с 5,1% до 278 хиляди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2016 г. е 39,2%, като се увеличава с 5,8 процентни пункта в сравнение със септември 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 53,1%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 35,6%, и с 1 и 2 звезди – 21,3%.