Светът е бизнес

Всеки делник от 20:30 часа
Водещ: Ивайло Лаков

Фалшивите сертификати - престъпен бизнес за близо 4 трлн. долара годишно

Иван Савов, управител на Ен Кю Ей Източна Европа, председател на Европ. федерация на акредитираните сертифициращи органи и на Европейски институт за риск политика, член на Борда на директорите на IAF Database LLC; Светът е бизнес, 19.04.2019

20:30 | 19 април 2019
Иван Савов, управител на Ен Кю Ей Източна Европа, председател на Европ. федерация на акредитираните сертифициращи органи и на Европейски институт за риск политика, член на Борда на директорите на IAF Database LLC. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Иван Савов, управител на Ен Кю Ей Източна Европа, председател на Европ. федерация на акредитираните сертифициращи органи и на Европейски институт за риск политика, член на Борда на директорите на IAF Database LLC. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Фалшивите сертификати се движат заедно с досиетата на фалшивите стоки, които се трафикират в целия свят. Т.е. без да искаме, подпомагаме дейността на престъпници да транспортират стоки, възлизащи на 2-4 тлрн. долара годишно. В последната година говорим за до 10% от брутния продукт на планетата. С част от тези средства могат да се разрешат глобални проблеми като този с климатичните изменения наример. Това съобщи Иван Савов, управител на Ен Кю Ей Източна Европа, председател на Европ. федерация на акредитираните сертифициращи органи и на Европейски институт за риск политика, член на Борда на директорите на IAF Database LLC; в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков.

25 май 2018 г. бе крайният срок за влизане в съответствие с изискванията на регламента на GDPR, посочи управителят на Ен Кю Ей Източна Европа. "В европейски мащаб имаше паника от януари месец 2018 г за привеждане в съответствие. Постепенно започна влизането в норма. В България сме като навсякъде. Германия се движи малко по-напред  това отношение", поясни той.

"Националният регулатор, в случая Комисия за защита на личните данни, контролира прилагането на закона на пазара. Акредитацията е процес, при който се удостоверява компетентност на сертифициращите органи, които трябва да оценяват съответствието на фирмите спрямо регламента".

Някои клиенти имат 200 000 доставчици в света, спомена Иван Савов. "Процесът по акредитация не е приключил заради различия. Предстои изчистване на модела, допълни той.

"Климатичната промяна е най-големият стратегически риск в глобален мащаб. Втората заплаха е киберрискът".

Съществува пълна имитация на даден сертификат - валидни сертификати за други фирми или сертификати на несъществуващи фирми, разкри Иван Савов по темата за порочната практика с фалшивите сертификати, стоки, продукти и услуги. "Т.е. степента на фалшифицираност е огромна и е вид организирана престъпност. 20-60 трлн. долара са в офшорни сметки", изтъкна той.

Гостът сподели за глобалната база данни на сертифицираните фирми в света IAFCERSTSEARCH. От 10 години група от Международния акредитационен форум работи върху нея. В средата на май тази база стартира дейност.

"На прага сме на въвеждането на един инструмент, който ще увеличи репутацията на акредитираната сертификация в света. Той ще улесни развитието на бизнеса и ще намали действието на организираната престъпност в областта на фалшивите стоки, продукти и услуги. Базата данни ще включва само фирми, които са сертифицирани от акредитирани органи за сертификация. Ще е налична информация за техните имена и активния статут на сертификатите, които те притежават. Данните няма да се продават. Засега са само сертификати на системите за управление. На втора фаза ще бъде към лабораториите например".

Вижте видео материал с целия разговор.