В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки

Кой ще плати за зеления преход в селското стопанство

Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, "В развитие", 22.10.2021 г.

14:31 | 22 октомври 2021
Обновен: 14:54 | 22 октомври 2021
Автор: Даниел Николов

В България няма почти никаква дискусия как да бъдат постигнати целите на новата земеделска стратегия на Европейския съюз. Макар да е политически документ и да не е правно обвързващ, има нужда да се прецени как да се гонят целите с подход на европейско ниво. Темите на стратегията засягат не само производителите, но и потребителите, а различни организации вече са започнали да изказват мнения, че тя би могла да доведе до намаляване на добивите и увеличение на вноса на храни в ЕС. Това заяви Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, в ефира на предаването "В развитие" с водещ Роселина Петкова.

"Всички от бизнеса приветстват стратегията, но начинът по който ще се осъществят целите й е още неясен. В България дори не сме обсъждали в цялост какво би означавало тя за страната. Нямаме дискусия, макар че много косвено го правим в рамките на тематичната работна група по изготвяне на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони."

Основната цел на страгегията "Farm to Fork" (От фермата до трапезата) e да се намали наполовина употребата на пестициди до 2030 г., да се ограничaт драстично изкуствените торовете и да се гарантира, че 25% от земеделската продукция в ЕС е биологично чиста.

Стратегията беше предложена почти в края на реформата, която се прави в общата селскостопанска политика. Ако политическият документ трябва да стане реалност чрез общата политика, то една част от парите по стратегическите планове на държавите трябва да бъдат насочени към стъпки, които постигат целите на стратегията, каза Боянова.

За България това е в момента изготвящият се стратегически план, който трябва да бъде представен в Брюксел до края на 2021 г. - в него трябва да да са включени предвидените директни плащания, интервенции по плана за развитие на селските райони. 

За липсата на дебат е виновна и политическата ситуация в страната. В рамките на едно служебно правителство е трудно да се гонят стратегически цели, но частните производители не могат да водят постигането на целите на стратегията сами, каза Боянова.

"Европейската комисия няма да прави оценка на въздействието на целия документ, а на всеки един нормативен акт, с който ще се постигат целите на документа", каза Боянова. След призив на Европейския парламент и различни организации комисията е започнала запитване до гражданите на ЕС.

Една част от основата за въвеждане на стратегията е законодателство, а друга - незаконодателни инициативи като Кодекса за отговорно стопанство. Бизнесът е запознат със законовите промени, но не и с другата част, тъй като няма дискусия на ниво държава.

"Темата трябва да е достъпна не само до агрохранителния бранш, но и до потребителите, защото неща от стратегията като разхищение на храна, опаковки, етикети засягат всички нас", каза Боянова.

На производителите трябва да се предложат конкретни технологични решения, както и финансова помощ, за постигане на целите за ограничаване на пестицидите, торовете и антибиотиците, смята Боянова. 

Могат да се използват инструментите по въвеждането на еко-схеми, но те първо са доброволни, а и "държавата трябва да ги измисли". В момента в работната група се обсъждат схеми за биологично земеделие, опазване на почвата и ландшафта, подържане на пасищата.  

По тези мерки ще се кандидатства само по преценка на земеделците, но те ще бъдат задължени да спазва завишени изисквания за опазване на околната среда, за да получат плащанията.

"Очевидно има нужда от промяна в агрохранителната система, за да се опазва повече околната среда. Преходът, който се очертава - зелен и цифров - е с много въпроси пред земеделските стопани. Кой ще плати за този преход не е ясно", каза Боянова и предупреди, че при спад на доходите никой няма да кандидатства за еко-схеми.

Трябва да се направи конкретна дискусия за "Farm to Fork", за да се прецени дали и къде трябва да бъдат търсени нови източници на финансиране, за да се подкрепи "всяка една част от хранителната верига", и да се прецени ефектът на стратегията върху цялата верига.

"Не можеш да накараш един производител да произвежда билогично чиста храна, ако няма пазар. По същия начин не може да се накара един потребител да използа такива продкути, ако не може да си го позволи."

Целия разговор може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "В развитие" може да видите тук.