В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

4.5 теравата електроенергия се пренасочват към свободния пазар

Иванка Диловска, енергиен експерт и член на управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт, В развитие, 26.07.2018 г.

14:40 | 26 юли 2018
Иванка Диловска, енергиен експерт,. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Иванка Диловска, енергиен експерт,. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Промените в правилата за търговия на българския енергиен пазар поставят в нови взаимоотношения с НЕК производителите на 4.5 теравата (TW) електрическа енергия. Това съобщи Иванка Диловска, енергиен експерт и член на управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт, в предаването „В развитие“ с водещ Светозар Димитров.

След промените в Закона за енергетиката от 1 юли и на Наредбата за регулиране на цените е факт и новото решение на Комисията за цените. Правилата за търговия се правят и променят от всички пазарни участници, но и по инициатива на комисията. С промяната на правилата се цели е всички нововъведения в Закона да са адекватно отразени и в правилата, обясни Иванка Диловска.

"Значителна част от енергията на вътрешния пазар - около 10 на сто от произвежданата в страната, се пренасочи от регулирания към свободния пазар. Промените засегнаха два типа енергопроизводители  – на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и производителите на високоефективна комбинирана енергия. За тях новото е, че държавната компания НЕК няма вече задължително да изкупува тяхната енергия и няма да им я плаща по пазарни цени. От една страна те ще продават на свободен пазар – на Българската независима енергийна борса, без взаимоотношения с НЕК, а с фонд Сигурност на енергийната система, от който ще си получават премиите. Ако продават но по-ниска цена, от тази, която ДКЕВР определя за регулирания пазар, вероятно ще са на загуба. Но от тяхната гъвкавост зависи дали ще търгуват успешно. "

Това обясни Диловска и уточни, че като резултат от новите правила пазарните индекси, с които се измерва концентрацията на участници ще се променят в положителна посока. Обновеният Закона за енергетиката разрешава на засегнатите от правилата търговци да продават своята енергия и чрез балансиращите групи . Необходимостта от тези групи е следствие от „дефекта“ на енергетиката, уточни експертът, че няма складирана енергия. Освен заявките на производителите – какво количество ще произведат на следващия ден, се налага участието им и на този балансиращ пазар. Това участие е втория риск, който тези производители ще поемат.

"До промените в търговията с енергия у нас имаме 14 тераватчаса енергия, която е заключена в непазарни сделки, от нея сега малко над 4 тераватчаса отиват към пазара. По-късно към тях ще се добавят още 7 тераватчаса електроенергия на свободния пазар".

С промените на нормативната уредба в търговията с енергия небалансите ще бъдат минимизирани, надяват се специалистите в бранша.

Друга част от новите правила не произтичат от закона, а от неработещи досега норми. С новите си, сериозни правомощия, дадени й от европейското законодателство, ДКЕВР  продължава да изисква от пазарните участници своевременно предоставяне на информация - от страна на борсовия оператор, на преносния оператор, за да се предпази енергийния пазар от манипулации.

Увеличаването на участниците на свободните електроенергийни оператори на вътрешния пазар увеличава конкуренцията, което е в полза на клиентите, определи случващото се гостът. От друга страна, смяната на доставчика и правото да си свободен потребител изисква премерени процедури от клиентите. Повече за новите правила вижте във видео материала.