Бизнес старт

Всеки делник от 7:00 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Д-р Ангелова: Малкият и средният бизнес се нуждаят от финансови омбудсмани

д-р Милена Ангелова, заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет, Бизнес старт, 23.09.2020

11:07 | 23 септември 2020
Обновен: 12:46 | 23 септември 2020
Автор: Димитър Баларев

Действията на Европейския икономически и социален комитет по отношение на Стратегията за малките и средни предприятия в Европейския съюз са стъпка в правилната посока, но има вероятност да възникнат проблеми, тъй като прилагането им зависи от съществуващи вече държавни инфраструктури, които не винаги имат аналог с малкия и среден бизнес. За да бъде постигнато по-ефикасно представителство на този сектор, е нужна мрежа от финансови омбудсмани, която да играе ролята на свързващо звено между бизнеса и админстрацията. Това заяви д-р Милена Ангелова, заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

"Лихвените равнища и условията по кредитиране са прерогативи на банковите институции и за едно малко или средно предприятие би било много трудно да се ориентира в морето от информация. Затова, ако бъде създадена мрежа от финансови омбудсмани, които да оказват съдействие, да помагат за разрешаването на определелни казуси и да играят ролята на свързващо звено между МСП, банковите и държавни институции, достъпът до финансиране ще в пъти по-ефикасен и облекчен".

По отношение на другите алтернативни източници за набиране на капитал за МСП, като например фондовата борса, д-р Милена Ангелова поясни, че от Европейския икономически и социален комитет настояват за промотиране достъпа до капиталови пазари за МСП, като "в България са налице не малко на брой добри практики за насърчавне на дялово финансиране и листване".

"Същестуват някои неща, които нас ни притесняват по отношение на финансирането. Новата комисия заяви, че то  няма да върви приоритетно към фирмите въз основа на техния размер, а през 14 индустриални екосистеми, които са част от Индустриалната стратегия, публикувана през март. Така и не ставаа ясно как са структурирани тези екосистеми, как са те идентифицирани и по какъв начин гласът на МСП ще бъдат чут".

Д-р Милена Ангелова изказа допълнително притеснение относно дефиницията за МСП, която не се променя, съгласно новата стратегия, въпреки ясния сигнал от консултациите, които бяха проведени в тази насока.

"Праговете остават такива, каквито са били закрепени от 1998 г. насам, въпреки че има по-нови директиви, като например тази за одитите. Това, за което като страна членка можем да се преборим, е да поискаме прилагането на два от трите критерия в стратегията - вместо брой персонал, балансово число и търговски оборот. 

По думите на д-р Милена Ангелова новата стратегия в сегашния ѝ вид и трите критерия не отразяват различията между отделните подгрупи като микро и малки предприятия; семейни компании; бизнеси, генериращи добавена стойност; занаятчии; и фирми в отдалечени райони.  

Целия разговор вижте във видеото
Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да видите тук