Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Ефективността в бизнеса се измерва с резултатите и емоционалния климат

Нина Владимирова и Карина Карагаева, съоснователи в Human Business Studio, Бизнес старт, 30.01.2020

11:10 | 30 януари 2020

В турбулентното време на технологичен напредък емоционалната интелигентност е едно от ключовите умения, които трябва да развиваме и които ни правят незаменими. Технологията не е самодостатъчна. Ефективността се измерва и по резултатите, и по емоционалния климат. Около тази теми се обединиха Нина Владимирова и Карина Карагаева, съоснователи в Human Business Studio, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.

"Human Business Studio е компания за консултантски услуги и обучения, съществуваща от почти две години. Работим с големи и малки корпорации и се концентрираме върху управление на промяната и промяната в нагласите, комуникационни умения, иновациите в организациите, както и върху най-различни теми, свързани с взаимоотношенията между хората", разкри Карина Карагаева.

"Поставяме човека в центъра. Бизнесът са хората. Трябва ни емпатия...", посочи Нина Владимирова.

Мястото на човека в организациите

Карина Карагаева твърди, че човекът все още не заема достатъчна висока роля в диалога в организациите.

Кои са слабите ни страни?

Карагаева твърди, че уязвими ни прави известната съпротива срещу промяната, която е малко криворазбрана. "Тя всъщност се изразява в това да не се почувстваме глупави и излишни", смята още тя.

Водят ли поколенческите различия до неравенства в бизнеса?

По думите на Нина Владимирова различията дават богатство и прогрес.

"Различните поколения дават различни ценности. Организацията е собствен организъм и нейната мисия е много важна".