Бизнес старт

Всеки делник от 7:00 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

КНСБ: От 2001 г. работодателите използваха вратичка в закона за повече извънреден труд

Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ, „Бизнес старт“, 03.07.2019 г.

09:11 | 3 юли 2019
Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ, „Бизнес старт“, 03.07.2019 г.
Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ, „Бизнес старт“, 03.07.2019 г.

Повод за широка обществена дискусия стана предложението на бизнеса за увеличаване на годишната норма за извънреден труд, след като на преден план бе изнесен проблемът с баланса между личния живот и работата. Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов коментира в телефонен разговор с Христо Николов за сутрешния блок „Бизнес старт“ какви са проблемите, свързани с извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време.

„Сумирано работно време означава, че, ако имате 5-дневна работна седмица при 8-часов работен ден, тогава имате 40-часова работна седмица. Работодателят може да въведе сумирано отчитане и така да направи работния ден по-дълъг или по-кратък от 8 часа в зависимост от неговите потребности. В края на този период на отчитане обаче общите работни часове трябва да са равни на 40 часа. Това поражда години наред проблеми в нашата държава. През това сумирано отчитане се полагаше много извънреден труд до миналата година, когато се направиха промени в наредба и се въведоха правила, с които се ограничи това безконтролно използване на този режим“.

Според Христов, големият проблем е, че този режим съществува като стандарт от два международни източника, които трябва да съблюдаваме. Единият е конвенция на международната организация на труда, а другият е директива на Европа по отношение на работното време и безопасността за работниците и служителите, свързано с работното време. И в двата документа такава възможност се дава само за непрекъсваеми производства.

„При нас от 2001 г. изискването за непрекъсваемост беше премахнато и в продължение на почти 20 години този начин, осакатен от гледна точка на международните изисквания за организация на работното време, започна да носи проблеми на хората, които работят и започна да се употребява масово и ненужно от повечето работодатели. В условията на все по-трудно намиране на работна ръка се появява ситуацията, в която има нужда от нови служители, но няма кой да наема и бизнесът започва да натоварва онези, които са наети, с повече часове работа. Тук започваме да влизаме в противоречие между необходимото работно и необходимото лично време“.

Друга важна тема е и предложението за въвеждане на допълнителен отпуск за хора, които полагат грижи за свои близки. Нуждата в България от подобна промяна е очевидна и подлежи на дискусия с оглед слабата социална система в страната, коментира още Христов.

Видео от коментара може да видите горе.