Бизнес старт

Всеки делник от 7:00 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Обновяването на автопарка и устойчивата градска мобилност са сред приоритетите за ограничаване на замърсяването на въздуха

Нона Караджова, бивш министър на околната среда, Бизнес старт, 27.06.2019

10:30 | 27 юни 2019
Обновен: 13:49 | 27 юни 2019
Нона Караджова, бивш министър на околната среда. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Нона Караджова, бивш министър на околната среда. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха е в изпълнение на националните ангажименти по европейска директива за ограничаване на емисиите на петте замърсителя поетапно до 2030 г. Освен азотни окиси, от които автомобилният транспорт генерира над 45% от общите емисии в страната, той е източник и на фини прахови частици - около 10% от общия принос. Решаването на въпроса с подновяването на автомобилния парк и намаляването на емисиите ще разреши въпросите с цел защита здравето на хората и опазването на природата. Това спомена Нона Караджова, бивш министър на околната среда, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха в България /2020-2030 г./, в която се предлага намаляване на вредните емисии на серен диоксид, азотни оксиди, неметално летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици, както и ограничаване на вноса на коли със стандарт Евро 3 или под него.

Алтернативите

"От една страна - обновяване на автомобилния парк; от друга - устойчивата градска мобилност, са изключително важни. Необходимо е изготвяне на политики на местно ниво, които да направят градският транспорт по-привлекателен за жителите. Над 80% от автобусния парк в София е обновен с възможно най-добри екологични транспортни средства".

Молбата за забрана на износа на дизеловите двигатели на страни от Западна Европа е правилна стъпка, но вчера Нено Димов на Съвета на министрите на околната среда в Брюксел е предложил нещо, което заслужава адмирации - създаване на Европейски фонд за чиста мобилност, подчерта Нона Караджова. "Посоката е в преход към електрически превозни средства. Това е фонд, който би следвало да финансира проекти, свързани с оптимизиране на транспорта и преминаване към по-устойчив такъв", поясни още тя.

ад 82% от емисиите на фини прахови частици под 2.5 микрона идват от битово отопление на дърва и въглища. Една от мерките в Националната програма е свързана с преминаване към природен газ. Втората касае подмяна на печките към такива, които отговарят на директивата за екодизайн. Третата е въвеждане на стандарти за твърдите горива".