Бизнес старт

Всеки делник от 7:00 часа
Водещи: Живка Попатанасова и Христо Николов

Електронното управление е сред най-ефективните мерки за противодействие на корупцията

Александър Йоловски, зам.-председател на Държавна агенция "Електронно управление", Бизнес старт, 02.11.2018

08:48 | 2 ноември 2018
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Електронното управление е сред най-ефективните мерки за противодействие на корупцията, коментира Александър Йоловски, зам.-председател на Държавна агенция "Електронно управление", в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.

"Структури, които не са се включили в електронната система на администрацията, има, но те са пренебрежително малък брой. Не са част от системата за електронен обмен на съобщения заради това, че нямат необходимата технологична обезпеченост. За тях имаме друго временно решение да се прехвърлят документи по електронен път. Това е т. нар. „система за сигурно електронно връчване“, която гражданите и бизнесът имат на свое разположение за административно общуване, както и за комуникация между самите администрации. Чрез нея ефективността ще се увеличи заради съкращаване до секунди на времето, по което документите се трансферират до отделните ведомства. Най-големият плюс е, че всички държавни служители вече няма да виждат хартиен документ на оригинал, който се разпространява между администрации. Така процедурите ще се олекотят".

Според изследване от края на миналата година значителен брой на гражданите нямат доверие в технологиите или не ги познават, за да използват техните услуги, смята зам.-председателят на Държавна агенция "Електронно управление". "Администрацията трябва да възприеме дигиталните умения и цифровата трансформация днес е необходима. Планират се обучения за разбиране на процесите на всякакво ниво във ведомствата", пояснява той по отношение на квалификацията и компетентността на служителите относно дигитализацията в работна среда.

"Сигурността винаги е ключова тема, тя никога не може да се приеме за даденост. Отговорността е строго индивидуална. Преминаването към електронен обмен на съобщения е проследим процес. Според него държавната агенция "Електронно управление" отскоро разполага със софтуер, който да отговаря адекватно.

Електронното управление като инструмент за държавно управление и административно обслужване е една от най-ефективните мерки за противодействие на корупцията, добавя Йоловски по темата за сигурността и противодействието на корупционните рискове и практики.

В държавна агенция "Електронно управление" направихме и разширение на броя администрации, които да споделят служебно данни помежду си, твърди Александър Йоловски. "Надявам се в скоро време да се усети добавената стойност на нов модел за предоставяне и плащане на услуги, при който гражданите ще ползват всички от правителствени от тях през единния портал за достъп на електронни и административни услуги", съобщава гостът във връзка с поредното нововъведение на Държавна агенция "Електронно управление".