ЕК предлага мерки срещу измамите с ДДС

Този тип измами се оценяват на 50 милн. евро годишно

15:02 | 25 май 2018
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Европейската комисия предложи днес изменения на правилата за борба с измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС). Предлага се прекратяване на 25-годишния "преходен" режим на ДДС в ЕС. Измамите с този данък се оценяват на 50 млрд. евро годишно, пише Investor.bg 

Опростяване на начина на данъчно облагане на стоките 

В действащата система на ДДС търговията със стоки между дружествата се разделя на две сделки: освободена от ДДС продажба в държавата от ЕС по произход и данъчно облагано при придобиване в държавата от ЕС по местоназначение. С днешното предложение се слага край на това разделение на всяка отделна търговска сделка. Предвижда се трансграничната търговия със стоки да бъде определена като "една данъчно облагаема доставка", за да може стоките да се облагат в държавата, където доставката завършва, допълни ЕК.

С днешните изменения ще се въведат необходимите разпоредби за създаване на онлайн портал или обслужване на едно гише за всички дружества в ЕС за обявяване на техния ДДС. Системата ще бъде достъпна за дружества извън ЕС, които желаят да продават на фирми в ЕС и които в противен случай трябваше да се регистрират за целите на ДДС във всяка държава от Общността. След въвеждането на новата система дружествата ще трябва да определят един посредник в ЕС, който да се занимава от тяхно име с формалностите по ДДС.

По-малко бюрокрация

С промените се укрепва саморегулацията на ДДС и се очаква да намалят административните стъпки, които трябва да изминат дружествата при продажба на други дружества в останалите държави в ЕС. Специалните задължения за докладване във връзка с преходния режим на ДДС няма да бъдат необходими повече за търговията със стоки. Допълнителното фактуриране по отношение на търговията в ЕС ще се урежда с правилата на държавата на продавача.

Обикновено продавачът е отговорен за събирането на ДДС

С днешните промени се изяснява, че продавачът следва да начислява дължимия ДДС при продажба на стоките на своя клиент в друга държава от ЕС, като се прилага ставката на държавата по местоназначение. Придобиващият стоките ще бъде отговорен за плащането на ДДС, само когато е надежден данъкоплатец, признат от данъчната администрация.

Контекст

Общата система на ДДС замени данъците върху оборота, които изкривяваха конкуренцията и подкопаваха свободното движение на стоки. ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи за държавите от ЕС, като през 2015 г. са събрани над един трилион евро, което представлява седем процента от БВП на Общността. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението той е един от видовете облагане в подкрепа на растежа на икономиката.