Павлов: Темпът на конвергенция на доходите в България изостава

Ускоряването на процеса на конвергенция на доходите минава през повишаване на държавните разходи в инфраструктура и образование. Нужна ще е и модификация на данъчната система, коментира Кристофор Павлов.

20:40 | 12 януари 2016
Автор: Investor.bg
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

БВП на глава от населението в България спрямо този на Германия е нараснало от 26% през 1995 до 38% през 2014. Това означава, че доходите в България се повишават с 11,3%, спрямо тези в Германия. Тези данни за 20-годишния период от 1995 - 2014  цитира главният икономист на Unicredit Bulbank за България Кристофор Павлов в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria. 

Темповете, с които протича процесът на сближаване на доходите в България, са недостатъчни. Това се дължи на две основни обстоятелства. От една страна, трудното наследство от комунистическия режим има своя отпечатък, а от друга първите години от процеса на преход от централно планиране към пазарна икономика бяха провалени.

Има няколко политики, които, ако бъдат приложени, могат да доведат до ускоряването на процеса на конвергенцията на доходите спрямо тези от страните в Западна Европа. Една такава политика е увеличаването на държавните инвестиции в два ключови сектора – инфраструктура и образование. Подобряването на събираемостта на данъчните приходи, обаче, не е достатъчно условие за постигане на търсените резултати, каза Павлов.

"Вероятно ще е нужно увеличение на приходите от данъци със сума, която съответства на около 4% от БВП", коментира икономистът. 

По отношение на подходяща модифицикация на данъчно-осигурителната система в България Павлов коментира, че посоката, в която трябва да се направи опит да се върви включва известно увеличаване на данъците на компаниите и домакинствата, които замърсяват околната среда.  

Чуйте още: