Откъде се взе Covid-19

Питър Бен Ембарек, Световна здравна организация

14:50 | 18 май 2020

Знаем, че е непосредствено свързан с група различни коронавируси, които се срещат сред популациите от прилепи. Затова и говорим за връзка с прилепи или произход от прилепи. Преди доста време, в някакъв момент, той е произлязъл от прилеп.

От предишни сходни събития знаем, че преди да се прехвърлят върху хора, тези коронавируси по прилепите първо се адаптират в друг животински вид, който е по-близък до хората и с който хората влизат по-често в контакт.

Това дава на вируса време и място, от което се нуждае, за да се адаптира към хората. В тази история имаме нещо като липсващо звено – между произхода на вируса и момента, в който той е започнал да се разпространява сред хората.

Защита

На първо място да подобрим традиционните пазари за храни. По целия свят има много пазари, където хората традиционно си купуват живи животни и те се колят на място или в близост до пазара. За съжаление, тази дейност често се извършва при лоши хигиенни условия и ненужно близък контакт между хората, продавачите и животните.

На тези места се смесват и различни видове животни и се държат дълго време в клетки.

Това дава много по-добри шансове на такива вируси да се адаптират и да се пренесат и да заразят хората, отколкото ако се спазва и се налага хигиена и безопасност и проследяемост и наблюдението и така нататък.

Пазарите често са претъпкани, твърде малки, но все пак служат за нещо много полезно за милиони хора.

Те осигуряват евтина и прясна храна за милиони хора.

Важно е да запазим тези пазари, но също толкова важно е да ги подобрим и да ги направим безопасни и чисти, за да избегнем подобни събития. Десетки такива пазари за живи животни навсякъде по света. Така че, това не е изцяло азиатски проблем.

Това е световен проблем.