Калифорния с бюджетен дефицит от 54 млрд долара

Гевин Нюсъм, губернатор на Калфорния

15:55 | 8 май 2020

 

 

Но ще кажа следното: оптимизмът ми зависи от увеличаването на федералната подкрепа. В крайна сметка, всичко се случва за кратък период от време, виждаме данните за икономиката, за безработицата – 4.3 милиона души от 12 март досега са регистрирани, обработени са били молби за обезщетение при безработица на стойност почти 12 милиарда долара само от 15 март до сега.