Citigroup очаква различно възстановяване по сектори

Катрин Ман, главен глобален икономист на Citigroup

11:39 | 27 април 2020
Обновен: 08:46 | 4 юни 2020


Различни букви за различните сектори и също различни букви в зависимост от периода.

Нека говорим за секторите първо.

При производството очакваме повече V-образно възстановяване, защото фабриката е затворена, намаляват инвентара, когато трябва да се увеличава производството се увеличава и инвентарът.

Може би не толкова много.

Смекчаваме малко V-образното възстановяване, защото непрекъснатостта на веригата на доставки има значение.

Фабриката ви може да е отворена, но следващата фабрика от веригата за доставки може да е затворена.

Така че има известно заобляне при V-образното възстановяване на производството поради тази взаимосвързаност и факта, че целият свят няма да отвори по едно и също време, защото вирусът не дойде навсякъде едновременно.

Другата група сектори, е  тази, където има значение изборът на потребителите.

Ние го наричаме връщане в играта.

Означава, че хората се връщат към ресторантите, спортните събития, пътуване, туризъм.

Разбира се има значение дали има потребителско търсене за тези неструктурирани дейности.

Това са неща, които се правят по избор. Никой не те кара да отиваш на круиз

Така че докато това се завърне, тези сектори, работниците свързани с тях и следователно икономиката като цяло, ще се проточи, ще има на буквата L.

И така имаме различни форми на възстановяване, в зависимост от сектора, които заедно участват в икономиката.

Някои ще бъдат повече V-образни като производството, технологиите, може би.

А други  икономики като може би Южна Корея и Тайван и някои, които са изключително зависими от туризма – те ще имат L.образно възстановяване. Страни като Тайланд, Сингапур, Великобритания. Тези икономики са силно зависими от секторите на потребителския избор.

Втора част на интервюто за Дейвид Уестин, вижте и първата.