Защо Китай не използва голямата базука

Стефан Хофер, главен инвестиционен стратег в LGT Bank Asia

13:30 | 17 април 2020
Обновен: 08:58 | 7 юни 2020

Подходът на Китай към облекченията е по-скоро постепенен и по отношение на паричната, и по отношение на фискалната политика.

Те вървят стъпка по стъпка за разлика от голямата базука, която видяхме в Съединените щати и Европа.

Като цяло, ако говорим дали това е достатъчно, голямото притеснение на пазара, а определено и нашето притеснение е втората група факти, негативните вериги за обратна връзка, които вероятно ще стигнат до Китай. Ще има спад в търсенето на износни стоки от Китай към Европа и Съединените щати, който тепърва ще настъпи.

Това напомня на урока научен през 2008, за който мнозина твърдят, че тогава е имало твърде много облекчения. И че е имало продължителен процес по намаляване на задълженията, така че оттогава има рязко редуване на спадове и покачвания.

Вероятно това е ситуацията или обстоятелствата, през които Китай не иска да преминава отново. Да не забравяме, значимостта на намаляването на задължения, което трябва да се случи едновременно със сложните процеси на контрол над пандемията от Ковид-19. Така че, предизвикателствата, пред които те са изправени не са лесни.