Плановете за дивидента на UBS

Серджо Ермоти, директор на UBS

14:09 | 10 април 2020

Вече обявихме, че ще прекратим обратното изкупуване на акции през втората половина на тази година и избухването на коронавируса единствено потвърди, че този ход няма да бъде разумен.

Затова тази програма ще бъде отложена за самия край на 2020 година или за бъдещето. Така че в момента не се водят разговори по този въпрос.

Относно дивидента за тази година, все още е рано да правим прогнози. Трябва да бъдем разумни и да балансираме между стабилната ни капиталова позиция и да обслужваме клиентите си, когато това е необходимо.

Но трябва да мислим и за нуждите на акционерите си под формата на капиталова доходност.

Трябва да запазим баланса и ще обсъждаме въпроса в края на годината.