Правителството заслужава поздравления за предприетите мерки, част 2

Коментар на Адам Поусен, президент на Института за международна икономика Peterson

16:58 | 8 април 2020