Дебатът за коронаоблигациите е "хипотетичен"

Гернот Блюмел, финансов министър на Австрия

20:42 | 6 април 2020
Обновен: 22:50 | 6 април 2020

Подтикваното от страните от Южна Европа и Франция постигане на съгласие за форма на разпределяне на дълга в еврозоната бе посрещнато с твърда съпротива от страна на Германия и Австрия, което усложнява усилията за постигане на споразумение през тази седмица относно стратегия за смекчаване на икономическата блокада поради пандемията.

Австрийският министър на финансите Гернот Блюмел очертава позицията си относно коронаоблигациите, като казва, че рамката на европейският механизъм за стабилност е по-ефективна и реалистична. Той говори с Гай Джонсън и Том Кийн в "Bloomberg Surveillance."