ADB оцени глобалните щети от вируса на $4 трлн

Ясуюки Сауанда, главен икономист, ADB

13:29 | 3 април 2020
Автор: Иван Николов

В оценката на разходите включихме три елемента.

Първо, непосредствените последици за туризма и транспорта.

Второ, свиването на потреблението.

Трето, резкият спад на инвестициите.

Като цяло не очакваме непосредствени смущения в предлагането. Но практически потреблението и инвестициите би трябвало да се отразят най-силно на намаляването на предлагането.

Трудно е да се дадат точни цифри, ако включим тези щети.

Но смятам, че може да са високи