Потенциалът на ЕЦБ

Розалинд Матисън, Bloomberg

15:03 | 19 март 2020

Розалинд Матисън от Bloomberg за програмата на ЕЦБ за изкупуване на публични и частни облригации и намеренията да е гъвкава в микса.