Какво трябва да знаем за рецесията

Рецесията следва експанзията и обратно

13:42 | 18 март 2020

Може ли COVID-19 да отключи рецесия? Някои икономисти предричат глобална рецесия, а много икономики имаха застой още преди избухването на епидемията.