МВФ призова за обединени усилия

Гита Гопинат, главен икономист, МВФ

15:38 | 11 март 2020

"Това е здравна криза със сериозни икономически последици. Знаем, че тази година ръстът ще е по-нисък от 2019, която бе най-слабата от 10г.

Така че има нужда от спешни действия. Не само от политики, но от съществени политики. В този случай фискалните мерки са водещи, защото там може да се приложи много повече таргетиране.

Но и банките ще имат роля, за централните банки, и за фискалните власти, и за финансовите регулатори. Таргетирани политики, които са създадени за конкретни сектори и индустрии, които са най-силно пострадали. Те са най-нужни в момента", каза Гита Гопинат, главен икономист, МВФ.