Дали Китай действително ще изпълнява търговските си ангажименти

Репортаж на Bloomberg Businessweek

17:26 | 20 януари 2020