Трябва ли София да изгради площадка за горене на отпадъци?

Николай Стойнев, зам.-председател на СОС и Иван Велков, зам.-председател на СОС, В развитие, 13.06.2018

14:02 | 13 юни 2018
Николай Стойнев, зам.-председател на СОС и Иван Велков, зам.-председател на СОС. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Николай Стойнев, зам.-председател на СОС и Иван Велков, зам.-председател на СОС. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

С изграждането на този завод ще се финализира цялостният процес по оползотворяване на отпадъците. До преди 10 години София депонираше 100% от отпадъците си и те не се използваха, като ресурс. Това коментираха Николай Стойнев, зам.-председател на СОС и Иван Велков, зам.-председател на СОС, в предаването „В развитие“ с водещ Светозар Димитров.

Според Стойнев с изграждането на първите две фази – завод за механично биологично третиране и инсталация за компостиране, всъщност в момента София успява да разделя, рециклира част от отпадъците и има една компонента, която може да оползотворена енергийно. С изгарянето на така нареченото алтернативно гориво, могат да бъдат отоплявани около 40 000 домакинства за цяла година. „Проектът ще има и икономически и екологични ползи“, допълни той.

Стойността на този проект е 157 млн. евро, от който близо 92 млн. евро ще бъдат безвъзмездно финансиране от ЕС, а за останалите 65 млн. евро, които трябва да се осигурят от Столична община, ще бъде осигурен кредит от Европейската инвестиционна банка, при изгодни условия. Още повече, че миналата седмица бе повишен и кредитният рейтинг на Столична община. Това е възможност да се използва ресурс, който има сериозна икономическа възвращаемост и подобрява екологичните показатели.

Иван Велков коментира, че се притесняват от недостатъчната обективна и изчерпателна информация за конкретни параметри на това, което се предвижда да се получи. Той припомни още, че за последните няколко години във връзка с промени, нормативна уредба на ниво европейско законодателство, директиви, препоръки, включително и с местното законодателство, този проект периодично е претърпявал корекции, промени и актуализации. „Докато са се случвали тези неща, явно не е използван пълният капацитет на експерти и алтернативни решения, технологии и модели в процес на работа. За нас проблемът е дали това е най-доброто технологично и икономическо решение“.

Повече от дискусията очаквайте във видео материала.