Финансовото министерство очаква поскъпване на горивата с 5% до края на 2018 г.

Очаква се годишната инфлация да се ускори до 1,8%,

13:10 | 3 април 2018
Снимка: Олег Попов/ Investor Media Group
Снимка: Олег Попов/ Investor Media Group

Прогнозираното нарастване на международните цени на петрола ще доведе до по-високи вътрешни цени на енергийните стоки в България, като транспортните горива се очаква да са поскъпнали с 5,1% до края на 2018 г. Това е записано в пролетната макроикономическа прогноза, изготвена от Министерство на финансите (МФ) и публикувана на сайта на ведомството, предава Investor.bg.

Според записаното в документа се очаква годишната инфлация да се ускори до 1,8%, като причината е поскъпването на услугите, което се очаква да се ускори до 2,5% към края на годината, подкрепено от засилване на вътрешното търсене.

От друга страна очакваните по-високи цени на храните в страната ще доведат до поскъпване на услугите в ресторанти, хотели и други заведения за хранене, посочват още от МФ. Нехранителните стоки (без енергийните) ще продължат да поевтиняват, но с по-бавен темп.

Пролетната макроикономическа прогноза на Владислав Горанов отчита по-благоприятни очаквания за развитието на световната и европейска икономика в сравнение с есенната прогноза за 2017 г. В същото време обаче българската икономика отчете реален растеж от 3,6% за 2017 г. при очаквани 4% в прогнозата от септември 2017 г.

За 2018 г. от МФ прогнозират ръстът на БВП да се ускори до 3,9%, като вътрешното търсене ще продължи да бъде водещо. Частното потребление слабо ще се засили, подкрепено от подобреното доверие на потребителите и реалното увеличение на разполагаемия доход на домакинствата. Същевременно, инвестиционната активност ще бъде движена основно от повишаването на публичните инвестиции.

Икономическата активност слабо ще се забави до 3,8% през 2019 г. заради очакван спад на вътрешното търсене и ще достигне 3,7% в периода 2020–2021 г., пише още в документа.

В настоящата прогноза, както и в прогнозата от септември 2017 г., през настоящата година се очаква по-бавно нарастване на международните цени на суровините и най-вече на цената на петрола при обезценка на долара спрямо еврото. Това ще доведе до понижение на дефлаторите и подобрение на условията на търговия (т.е. дефлаторът на износа ще бъде по-висок от този на вноса), обясняват от МФ.

През тази година се очаква балансът на текущата сметка спрямо БВП да спадне до 1,7%. Балансът по текущата сметка ще остане положителен през целия прогнозен период (от 2018 до 2021г.), но ще се понижи до едва 0,2% от БВП през 2021 г.

По отношение на пазара на труда прогнозите на МФ за 2018 г. са „благоприятни“. Това е любопитно, защото оценките на бизнеса за динамиката на наетите се повишиха в индустриалния сектор, както и при строителството и услугите, но пък недостигът на квалифицирани кадри е основна пречка за развитието на дейността.

Нещо повече, гладът за кадри в тези сфери надхвърля многократно нивата от 2008 г. 

През 2018 г. се очаква общо заетите да бъдат с 0,6% повече спрямо 2017 г., докато миналата година имаше увеличение на заетостта от 1,8%.